Atlas över vår framtida värld

I USA har man genomfört en omfattande studie över hur klimatförändringarna kommer att påverka landet ur olika aspekter. Resultatet har blivit ett veritabelt atlas över det framtida USA.

Hela paketet presenterades av John Holdren, president Obamas vetenskaplige rådgivare, vid en presskonferens i Vita Huset. Skillnaden mot den förra administrationens sätt att hantera klimatfrågan är som natt och dag.

Också för Europa finns en del material som visar vilka konsekvesnerna kan bli. De vetenskapliga rapporternas saklig “ppm” och grader Celsius blir mera levande om man ser resultatet i bild (se nedan).

Men tyvärr är de förändringar som projiceras för USA och Europa inte de som är viktigast utan det är de som drabbar tredje världen. FN:s flyktingkommission, UNHCR, har nyligen gjort en studie kallad “På jakt efter skydd” och som visar hur klimatflyktingströmmarna kan te sig. I ljuset av dessa framtidsutsikter känns “de tunga ekonomernas” råd att världen inte skall försöka hejda klimatförändringarna utan anpassa sig till dem, som cynism när den är som mest utvecklad.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv