Viktig kunskap skingras för vinden

Fragmenteringen i samhället har drivits långt på alla områden. Både när det gäller myndighetsroller och näringsliv. Tydligast syns det nog inom byggsektorn. För några år sedan illustrerade WBCSD (World Business Council for a Sustainable Development) detta i en nära nog genial bild (se nedan) och i en rapport.

Konsekvenserna av splittringen är illa nog när det gäller att hantera en helhet som energiomställningen, men ännu mera märkbar när det gäller att få grepp om och förädla kunskapen som finns och som behövs för omställningen. Det fanns en gång en verksamhet som hette Byggforskningsrådet, BFR, och som hade till uppgift att ge feedback mellan teori och praktik, mellan olika yrkesområden och mellan företag. Den behövs nu mera än någonsin! Återupprätta den!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv