Att flytta saker kostar kol

IBM noterar att koldioxidutsläppen (och särskilt att utsläppne får ett pris) har en påverkan på logistiken i företaget. De ger en liten inblick i hur olika scenarier kan byggas upp och hanteras i en kort och välillustrerad rapport. Gamla “just-in-time” med varulagret på motovrägarna kan bli kostsamt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv