Att inte få vara med i gänget

Man kan grubbla sig blå över vad det är som driver Donald Trump. Jeffrey Sachs skriver i sin blogg att det är pengar (dark Money) som drivkraft bakom det senaste att lämna Parisavtalet. Och det låter sig förstås sägas:

They are doing this for one reason, and one reason only: money. More precisely, Trump’s policies serve the corporate interests that pay the campaign bills and effectively run the US government.

Men räcker det? Michail Zygars bok om Männen i Kreml visar också upp (i förbigående) att Putin tidigt i sin karriär ville bli en i gänget också för västsidan och hade långtgående planer för Ryssland som leverantör av “Energitrygghet” för väst. Något som vi fortfarande kan se spår av i utbredningen av naturgas. Men att han inte släpptes in i gänget och då vände sig inåt och bort. Kan inte Donald ha något liknande i sitt förflutna?

Dan Rather som gammal politisk kommentator i Amerikansk TV är inne på spåret att det finns någon psykisk störning.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv