Att kunna utan att förstå?

Är det i litteraturen och litteraturvetenskapen vi kan finna svaret på varför energieffektivisering är så svårt att hantera? Varför det tilldrar sig så lite medialt intresse och så lite politisk handling? I DN publicerades en artikel med rubriken “Svenska studenter har alla svar – men inga frågor”. En lärare med erfarenhet från undervisning i olika länder noterar att “kontinentala studenter förstår först och främst genom att fråga, svenska studenter däremot genom att ge svar.” - “Kontinentala studenter ser historiska sammanhang medan de svenska sätter sig själva i centrum.”

Utan att göra skillnad mellan nationaliteter och utan att begränsa kretsen till studenter, så liknar det förhållandet när vi talar om energifrågor. Det finns massor av svar klädda i ganska enkla ekonomiska termer (brist på incitament, överflöd av hinder, bristfällig information), men nästan ingen förståelse av hur människor reagerar på incitament, upplever hinder, hanterar information etc.

Det leder tanken tillbaka till litteraturen. Nobelpristagaren José Saramago låter en av personerna i romanen “Blindheten” säga: “Jag tror inte vi blev blinda, Jag tror att vi är blinda, Blinda som ser, Blinda som trots att de ser inte ser”.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv