Vad kan man lära av missriktad kritik?

IEA har givit ut en liten skrift om hur energieffektivisering kritiserats på olika grunder och granskat kritikens riktighet. Frågan är däremot om övningen som sådan är relevant? Det är väsentligen en betraktelse som utgår från att effektivisering är en produkt som kan ställas mot ökad energianvändning i en valsituation som bara handlar om energi.

På detta sätt tuggar man om samma gamla teser på nytt igen utan att försöka komma närmare vare sig varför eller hur männsikor handlar. Se denna sidas inlägga av den 20 september, (http://fourfact.com/index.php/webloggen/energieffektivitet_r_ingen_riktig_sak/ ).

IEAs granskningslista.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv