Att räkna ut framtiden

2050 är lika avlägset som 1970. Och om man försöker flytta sig tillbaka i tiden och fundera över hur vi då föreställde oss framtiden blir man lätt ödmjuk inför uppgiften att räkan ut hur den kommer att se ut. Ändå måste det göras i grova drag genom bl.a. politiska riktlinjer. Den nya Brittiska regeringen har gjort det i ett nytt dokument kallat pathways.

Sådana riktlinjer är alltid svåra att läsa och då är det skojigare att prova deras tillhörande beräkningsmodell där man kan bygga en egen variant av det framtida Storbritannien i Excel-format. Varför har vi inte en sådan i Sverige?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv