Att vänta på något ont.

Björn Lomborg hävdar att man skall vänta med att minska koldioxidutsläppen. Det kommer att bli för dyrt att göra de nu säger han i en ny artikel. Vi behöver nog inte vänta så länge på att hans påståenden finner väg in i pressdebatten. DN brukar vara snabb att haka på.

Uppfattningen att det blir (för) dyrt vilar på arbeten av Richard Tol och som i grunden bara innebär att Tol menar att Nicholas Stern använder får låg kalkylränta. Detta har dock Stern både diskuterat och motiverat utförligt i sin senaste bok “A global Deal”.

Tols studier innebär bara ett konstaterande av att andra ekonomer använt högre ränta. Stern menar att den låga räntan motiveras av klimatfrågans karaktär - att den är långsiktig och irreversibel.

Så egentligen innehåller Lomborgs artikel inget nytt. Då är det skojigare att titta på hans hemsida där man visar upp alternativa förslag ifråga om t.ex. tekniska lösningar för att minska klimateffekterna. En titt in i en modern Jules Verne katalog med mycket “geoengineering”. Kul men sannolikt inte mycket realism.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv