Att vilja men inte kunna

I en artikel i The Independent finns en målande beskrivning av hur fel det kan bli. Det är nog så för många av oss. Vi vill och vi önskar men vi kan inte. Vi behöver hjälp som rent av är tvingande! Det finns inte en chans att vi alla i varje ögonblick av livet skall vara fullständigt kapabla att göra helt rätt övervägande av hur vi skall vara klimatkorrekta.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv