Åtta presidenter kan väl inte ha fel?

Jon Stewart har grävt i arkiven och funnit bevisen. Är det som det säges i Blandaren? Att det är lättare att säga Halleluja än att göra det?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv