Åttio (80) % lägre energianvändning, typ!

Vi har fått lära oss att vårt alltmer datoriserade samhälle kräver stora mängder energi. För drift och inte minst för kylning av datorutrustningen. Ett företag som borde veta och som borde tyngas ordentligt är Google. Men det är också ett företag som gör något åt situationen. De har presenterat ett koncept för sina servrar och där man sparar 85 % i kylning och 82 % i drift.

USA:s naturvårdsverk uppskattar att förbättrade serverfunktioner kan spara 130 millioner ton kol-utsläpp till 2030. De nämner också att den japanska IT-industrin är den som är mest på hugget för att förbättra utrustningen.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv