Skulle lite förnybart attrahera?

EY (också kända som Ernst and Young) publicerar vart annat år ett index över hur attraktivt förnybar energi är som investeringsobjekt. Årets index (Bild 1 nedan) visar att de nordiska länderna (markerade med blå pilar underifrån) kanske inte är de hetaste men att de i alla fall avancerar på skalan. Metoden de använder är inte möjlig att genomskåda men de verkar i alla fall väga in många olika faktorer.

The Guardian kommenterar indexet och har också följt vad som hänt sedan senaste utgåvan 2014. En annan källa Electric Energy Online citerar Ben Warrens (EY) karakteristik av utvecklingen på ett träffande sätt:

“European countries lack the flexibility that exists in emerging markets to transform their energy industries. Their greatest hurdle is integrating renewables with historically centralized conventional power generation. It began to look like European countries were scaling back their renewables ambitions as a result but, in recent months, we’ve seen promising new programs materialize around the continent.”

Detta vidimeras också i IEAs senaste marknadsrapport för förnybar energi (se bild 2 nedan). Men är det verkligen så illa att Europa har somnat vid ratten som Euractiv säger?

image
BILD 1
———————
image
BILD 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv