Autobahn för elkraft.

Mera el kan hjälpa till att minska energianvändningen totalt sett. Men det kanske ändå måste vara någon ordning även i en energibalans. IVA har i sin nya rapport “Vägval Energi” kommit fram till att Norden i framtiden har ett elöverskott på minst 40 TWh (minst 5 kärnreaktorer av dagens storlek) och som måste transporteras ned till kontinenten. Transmissionsnätet måste byggas ut till en sorts Autobahn för elkraft. Klokskapen i att lägga kraftverken på en annan plats än där de behövs är svår att begripa.

IVA har också kommit fram till att kärnkraft är billigare än alternativen. Det gör man med hänvisning till IEA:s ETP 2008. Men det är inte riktigt vad den studien säger även om man i ett av diagrammen påstår att reaktorer generation III+ skall vara kommersiella 2025. Deras egna siffror säger nämligen emot det påståendet!

Det ena skälet är att kärnkraft har låg lärhastighet (Learning Rate) d.v.s det förbilligande som följer med en fördubblad volym. Den blir billigare med större marknadsvolym precis som all annan teknik men denna effekt är långsammare än för de flesta av alternativen. Det andra skälet är att kärnkraft redan har större marknadsvolym än alternativen och att marknadslärandet därför “växlar ut” långsammare (det tar längre tid att fördubbla volymen). Se tabell och graf nedan.

Kärnkraftens kostnader underskattas skriver man i Sydsvenska Dagbladet. Ja sannerligen!!

image
——————————————————————————
image

Kommentarer:

Visst kan en “Autobahn” för elenergi behövas, men då måste även det svenska elnätet uppgraderas. Det har inte kapacitet att överföra mer energi utan att förlusterna blir oacceptabelt höga. Problemet är att förlusterna blir som störst när behovet av el också är det. Om vi inte har kontroll över förlusterna så så kommer mycket av den miljövänliga energi som vi nu bygger att vara bortkastad, dvs elda för kråkorna.
Förlusterna i det svenska elnätet får ju dessutom antagligen svenska konsumenter betala, medan elföretagen tar vinsten från den ökande europamarknaden.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv