Avslöjande effektivisering

EU-kommissionen lät sig ju inte nedslås av att våra ledare tackade nej till att spara pengar och skapa jobb genom sitt nej till bindande effektiviseringsmål. De lade redan ett par dagar senare ett förslag till effektiviseringsplan i vilken man snabbt och resolut pekade ut att särskilt den offentliga sektorn skall vara föregångare och bl.a. öka renoveringstakten i byggnadsbeståndet. Till deras mera innovativa åtgärder hörde att de personer som väljs till alla organ från kommunfullmäktige och uppåt offentligt skall redovisa sitt eget boende och resande ifråga om energi och koldioxidutsläpp för att vara valbara. I ett senare steg skall tröskelvärden för valbarhet införas.

Men det första steget, redovisningen, gäller redan från och med idag! grin

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv