Babels torn, en lök eller ett isberg?

Det är praktiskt taget ogörligt att försöka ens gissa vad som kan komma ut ur COP 15 i Köpenhamn. Språkförbistringen är monumental, man arbetar i olika lager och kretsar, och det som syns är bara en liten del av det som verkligen sker. Därav metaforerna i rubriken. Det finns några länkar där man har lite mer initierad information, men även där är språket ofta med hänvisningar till detaljer i överenskommelser och förslag som gör det svårt att följa med.

Om man däremot vill ha en bra visuell bild över sakläget kan man kolla CNNs interaktiva diagram. En bild säger mer än 1000 ord, men ett interaktivt diagram multiplicerar den relationen mångfalt!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv