Vad kan vara bättre än bäst?

VÃ¥r energidebatt präglas, naturligt nog, av hur vi uppfattar verkligheten med de begrepp som vi en gÃ¥ng lärt i skolan och under yrkeslivet. Det är svÃ¥rare att ta in de nya möjligheterna som teknikutvecklingen erbjuder och som situationen kräver. Därför fÃ¥r vi dras med “klimatskeptiker” som inte tror pÃ¥ att ett överflöd av koldioxid är skadligt. Och vi fÃ¥r kämpa med hÃ¥nfulla frÃ¥gor om hur energisystemet skall förbli säkert “Vad gör vi när det inte blÃ¥ser och är mörkt och kallt?”.

Svaret kanske är att det finns något som är bättre än det bästa (vi har haft hitintills)! Och detta bästa består i att utnyttja de resurser som naturen erbjuder i överflöd (sol och vind) mer än vi behöver! Inte så att vi skall använda mer än vad som behövs men utnyttja överskottet bättre. Det som kryptiskt kallas P2X (Power to X) där X står för olika nyttigheter som kraftöverskottet kan ge (värme, kyla, bränsle). Tekniken som vi vant oss är inte längre bunden till det system (el, värme, bränsle) som den en gång skapades för.

TillvägagÃ¥ngssättet för P2X är att dimensionera inte utifrÃ¥n behov utan tillgÃ¥ng och att utnyttja överskottet till att försörja andra nyttigheter (se princip i bild nedan frÃ¥n Peter Lund “Clean energy systems as mainstream energy options). Flera av dessa möjligheter är väl kända redan och har utnyttjats länge men inte pÃ¥ det mÃ¥linriktade sätt som tankarna kring P2X innebär. NÃ¥gra exempel:
* P2H - Kraft till värme har vi använt i svenska fjärrvärmesystem länge och använt just kraftöverskott från kärnkraft i elpannor
* P2C - Kraft till kyla har använts i många länder som lastutjämning där man kylt ned vatten nattetid för att använda i kylanläggningar under dagtid.
* P2G - Kraft till gas kan bli nästa stora svenska satsning genom Vattenfall, LKAB och SSABs intresse för stålframställning utan kol!
* P2L - Kraft (råvara) till biobränsle kan med den svenska skogsindustrin vara väl så naturlig

Det finns flera utvecklingslinjer än de som nämnts här. Lund argumenterar för att man skall använda resurserna pÃ¥ lokal bas i till exempel kommuner och inte göra systemen för komplicerade. Spännande eller hur? Varför skall vi bara nöja oss med det bästa?  wink

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv