Bättre och bättre dag för dag

ACEEE har studerat hur hushållsapparatern utvecklats ifråga om energieffektivitet, prestanda och pris under en 20-årsperiod, Better Appliances: An Analysis of Performance, Features, and Price as Efficiency Has Improved.

Det är intressant att se att de har utvecklats positivt i alla avseenden, blivit energisnålare, fått bättre funktioner och blivit billigare. Man spårar ett starkt samband med marknadens tekniklärande som det sammanfattas i så kallade lärkurvor. Och man ser ett starkt samband att när kraven ökar genom normer och standarder så drivs också utvecklingen fram prestanda både snabbare och längre. Slutligen ser man ett behov från tillverkarna att kvalitetskonkurrera med bättre funktioner så att man kan hävda sitt varumärke.

Det finns också fog för att väcka diskussionen igen om det är en god idé att byta ut vissa apparater “i förtid” i stället för att vänta på att de tjänar ut (se figur nedan). Detta är ju inte ökad konsumtion utan istället en anpassning av infrastrukturen. Eller?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv