Bättre vindkraft är inte bara hårdvara.

Man får lätt intrycket att vindkraft bara är en fråga om masters höjd och utformningen av propellrar. Men för ett bättre utnyttjande är det inte minst en fråga om placering och planering. Nya metoder för att förutsäga vindtiigångar ger väsentliga förbättringar i resultatet både för byggande och drift sägs i en artikel i The Economist.

Intressant är att även bankerna tycks förstå systemet. Eller är det för dem bara en variant av “produkter” med risker som de anser sig kunna hantera?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv