Basindustrins klimatpåverkan

I en debattartikel i DN gör två forskare från Chalmers ett viktigt inlägg om basindustrins klimatpåverkan. Utgående från två industrigrenar, cement och stål, som bidrar med en stor del av utsläppen av växthusgaser visar de att även om materialen skulle bli mycket dyrare så (25-70%) så blir resultatet i slutprodukten (t.ex. byggnader och bilar) mycket litet - mindre än 0,5%, se bild nedan! Eller omräknat i en lägenhet 50 SEK per kvadratmeter och 1000 SEK för en personbil.

I ett genmäle från forskarkollegor i Lund påpekas att dessa industrigrenar har konkurrens på globala marknader och att det därför behövs globalt samarbete för att få brett genomslag i industrin som helhet.

NÃ¥ nu behöver inte det bästa bli det godas fiende. MÃ¥nga svenska företag, som inte sällan gömmer sig bakom argumentet att de är konkurrensutsatta, arbetar ocksÃ¥ med att “nischa” sina produkter sÃ¥ att de skiljer sig frÃ¥n konkurrenternas pÃ¥ ett avgörande (konkurrensbegränsande) sätt. Och visst skulle väl klimatneutralitet kunna vara en sÃ¥dan produktegenskap?

När det kommer till kritan så är det ändå Du som betalar och visst kan väl 0,5% vara överkomligt?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv