Batteritekniken fascinerar

Ny Teknik hade nyligen en översikt över olika batteritekniker och var de kan ta plats i vår vardag som blir alltmer elektrifierad.

Det spelar stor roll både i den lilla skalan (som till exempel med nanoteknik) eller mera näraliggande hur man med ett chip kan minska energiförbrukningen i de sensorer som vi blir alltmer beroende av för så kallat “smarta” apparater.

Och naturligtvis kommer de att spela en stor roll i hur energisystemet kan hantera driftsäkerheten när vi i större utsträckning tar vår energi från förnybara källor.

Man blir frestad att säga som professor Wene när han reflekterade över nanoteknologin att “De blir gamechangers på den kvantfysikaliska lärkurvan”  LOL 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv