Behöver vi en energiombudsman?

För cirka två år sedan lade EU-kommissionen fram en undersökning som visade att elmarknaderna i Europa var urdåliga. Man var dock i gott/dåligt sällskap tillsammans med bank- och transportsektorn!

Så nu kommer ministrarna på att det kanske behövs en energiombudsman i Europa. Kunderna skulle nämligen kunna tjäna 110 miljarder per år motsvarande en tusenlapp per hushåll genom att handla bättre. Vore man mera konspiratoriskt (provokativt) lagd skull man säga att kunderna luras årligen på det beloppet genom att marknaden (trots avregleringen) inte kan leverera.

En annan hädisk tanke skulle vara att möjligheten att shoppa runt efter bättre erbjudanden inte är den viktigaste aktiviteten för ett hushåll som vill minska sina kostnader. Och då skulle man kanske anse att en ombudsman inte är den viktigaste hjälpen utan en energirådgivare.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv