Bevara jobb eller skapa nya?

LO vill bevara jobben med ny kärnkraft som förmodas ge billig el. Men att backa in i framtiden är grundläggande attityd som fackföreningsrörelsen övergav redan vid förrförra sekelskiftet. Då ville vissa företrädare motarbeta mekaniseringen som hotade de befintliga muskelkrävande jobben. Till all lycka övergavs den modellen och istället bejakades teknikutvecklingen som skapade nya, mera kvalificerade och bättre betalda jobb i nischer där man var föregångare och hade obetydlig konkurrens från andra länder.

1. Ny kärnkraft ger inte billig energi om den inte subventioneras
2. Industrin (och samhället) har enorma och outnyttjade möjligheter till energisparande vilket leder till att befintlig elproduktion kan utnyttjas bättre (och billigare)
3. Utveckling av nya jobb (och ny teknik) är en viktigare strategi för framtida välstånd än bevarande. Det finns många områden där sådana förändringar ägt rum. Sverige var en gång en stor varvsnation och textilproducent. De jobben försvann men ersattes av nya (och bättre)

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv