Billig och säker energitillförsel

De orden kan snart göras till permanent textremsa på TV när man intervjuar någon politiker i dessa dagar. Märkligast är dock när orden kommer från kärnkraftförespråkare eftersom den inte uppfyller vare sig kravet på billigt eller säkert.

Vi vet emellertid att effektvisering OCH förnybart ger billig energi och låga energikostnader. Vad vissa debattörer vill sätta ifråga är dock “säker” och ni har hört till leda det (något enfaldiga) påståendet att man inte får någon (vind-)energi när det inte blåser eller (sol-)energi när det är mörkt. Hur trivial denna observation än är lokalt så är den meningslös när vi talar om ett energi-SYSTEM med många inmatningspunkter och geografisk utbredning samt med utjämningsmöjligheter från t.ex. vattenmagasin.

De arbeten som publiceras från bland annat IEA i deras ETP 2014 visar hur tekniken utvecklas just för att ge avbrottsfri leverans även med stort inslag av variabla resurser.

Ytterligare kunskapsljus i ämnet kommer att spridas på ett webinar måndagen den 6 oktober klockan 16-17 där ämnet är: “Managing Variability, Uncertainty and Flexibility in Power Grids with High Penetration of Renewables”. Föreläsare på detta webinarium är Lawrence Jones som många i Sverige känner redan bland annat eftersom han har sin utbildning från KTH i Stockholm.

Lyssna gärna på utsändningen och kom sedan och lyssna på Lawrence livs levande den 21 November 13-15 i Stockholm när 100% Förnybart arrangerar ett seminarium. Skriv in det i almanackan!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv