Billigare om någon annan betalar senare

Business Europe fick Bingo med sin rapport Lessons learnt from the current energy and climate framework, och dess klagolåt om hur Europa hämmas av att USA har lägre energipriser, gick praktiskt taget ograverad in i inledningskapitlet av underlaget till EU-ledarnas toppmöte i onsdags.

Till att börja med så är energiprislandskapet mycket skiftande och det finns länder i Europa som ligger både över och under USA (se bild nedan) precis som det finns en stor spridning i USA. Det finns ingen enkel förklaring som kan hänföras till priset. Och det är inte priset som är den viktigaste utgångspunkten för att skapa en väg ur den ekonomiska krisen och in i ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle, vilket eceee redogör för.

Men den stora och signifikanta skillnaden mellan USA och stora delar av världen i övrigt är koldioxidutsläppen från el och värmesektorerna, 8,8 ton per capita i USA mot mellan 1 och 6 i Europas olika länder. De flesta EU-länderna ligger under hälften jämfört med USA

En annan markant skillnad är kvaliteten i försörjningen där USA ligger sämre till än alla EU-länder med undantag för det gamla östblocket. Detta framgår av World Economic Forums rapport där man granskar energiförsörjningen globalt.

Så det förefaller som om man i USA kunnat hålla tillbaka elpriserna på bekostnad av både försörjningstrygghet och miljö. I den mån det ger konkurrensfördelar så är de i vart fall inte uthålliga.

image

Ur rapport från NUSCONSULTING GROUP.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv