Bindande effektiviseringsmål och obligatoriska vita certifikat

EU-kommissionen överväger att göra effektiviseringsmålen bindande och att vita certifikat skall vara obligatoriska i sin revision av handlingsplanen för effektivare energianvändning.

Den gamla handlingsplanen var mycket detaljerad och har inte uppfyllts i någon högre grad. Nu vill man göra den nya mindre omfattande men å andra sidan säkerställa att länderna inte smiter undan som de hitintills gjort. i dokumentet spåras en tydlig irritation över medlemsländernas underlåtenhet (se bild nedan). Den bisarra formuleringen av det svenska målet som intensitet (kwh/BNP) istället för absolut kvantitet är ett exempel.

Och av de sju föreslagna åtgärderna är flera sådana som den svenska effektiviseringsutredningen försökte undvika att ta upp. Inte bara certifikaten utan även skapande av nationella effektiviseringsfonder och mera aktivt deltagande av energiföretagen.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv