Biskop Brask i EU

Tekniken har gått framåt sedan biskop Brask smusslade in sin berömda lapp med orden “Härtill är jag nödd och tvungen” i sitt sigill när han var med och dömde en kollega till avsättning. Tänk om han hade haft tillgång till internet. Då hade han kunnat göra som sina sentida efterföljare som i en konsekvensbedömning av EU-kommissionens klimatpaket skrivit in två paragrafer (85-86). Brask tvingades vara mera kortfattad, men det räddade hans karriär (och huvud). Må hans efterföljare vederfaras samma lycka!

I de båda paragraferna beskrivs att man för att bli framgångsrik i klimatarbetet och dessutom dra nytta av alla de fördelar som energieffektivisering och förnybar energi medför behöver en bredare ansats med tre mål istället för bara ett (85). Dessutom förklarar de att ett mål egentligen är en tankemässig kullerbytta (86).

I ett annat dokument där man förklarar innebörden av den energiprisstudie som gjorts gör man tydligt att det inte är priset utan kostnaden som är problemet för industrins konkurrenskraft och att Europas industri klarar sig bra därför att man har drivit effektiviseringen längre än konkurrentländerna. Men man säger också att man lätt kan hamna på efterkälken och därför måste driva på effektiviseringen även i fortsättningen.

...By improving energy efficiency (i.e. through buying energy efficient products or by behavioural changes), consumers can help mitigate rises in energy prices and lower their energy costs.

Det kan tyckas trivialt men dessa insikter är förhållandevis nya när de kommer på pränt i EUs handlingar. Måntro att de även kan klara anstormningen i Europeiska rådet och kan styrka även delar av svenska regeringen i dess ambitioner att äntra barrikaderna?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv