Björn Lomborg - del av en lärkpastej?

Lomborg framträder ungefär var annan mÃ¥nad i full frihet hos Svenska Dagbladet och presentars dÃ¥ som: “Bjørn Lomborg är chef för Copenhagen Consensus Center och adjungerad professor vid Copenhagen Business School.” Det lÃ¥ter ju fint för en klimatförnekare och pressen känner sig ju pÃ¥ nÃ¥got konstigt vis skyldig att släppa fram motsatta stÃ¥ndpunkter i lika proportioner alldeles oavsett att det rÃ¥der en klar obalans mellan de bÃ¥da sidornas vetenskapliga underbyggnad.

Kanske spökar det gamla receptet på lärkpastej? I det använde man 50% lärkkött och 50% hästkött, dvs en lärka och en häst.

Nu visar det sig också att Lomborg har mäktiga sponsorer. Inga mindre än Koch Brothers. Grabbarna som är stenkonservativa och stenrika (över 100 miljarder dollar!) på fossilbränslen. Nog har de råd att avlöna en professor!

Så frågan är varför han skall vara en del av lärkpastejen i Svenskan?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv