Blir hösten upplysningens tid?!

Det har kommit några auktoritativa rapporter i ämnet energi och klimat, och några till är på väg. Det är ju inte direkt någon nyhet att det billigaste och säkraste sättet att ordna en trygg och ekonomisk energiframtid är att använda energin effektivare. Men det är sällsynt svårt att inse på sina håll förstår man när Vattenfall går i bräschen för ny kostsam kärnkraft och Svensk Energi vill göra gällande att man inte skall spara på elen.

IEA släppte sin rapport ETP 2012 strax före sommaren där man visar att teknologin för effektivare energianvändning har mycket kvar att ge och dessutom drar en lans för så kallade energy efficiency obligations, det som vi i Sverige kallar vita certifikat.

Samma sak har sedan länge visats i olika rapporter från olika organisationer som eceee, SNF, Energirådgivarna, EnergiEffektiviseringsFöretagen, WWF, Greenpeace med flera så det är ingen nyhet. Men dessa rapporter tillmäts ofta lägre trovärdighet vilket är värt att förundras över när man ser att motsvarande från näringslivsorganisationer får stort medieutrymme. Och som bekant så är det sant om det stått i tidningen.  LOL

Därför är det viktigt när rapporter med budskapet om effektivisering och förnybarhet signeras av organisationer som har en “tyngre” bas såsom IEA, FN eller IIASA. Den senare står bakom Global Energy Assessment (GEA) som presenterade sin rapport som visar fyrtioen (41) olika sätt att uppnå ett hållbart samhälle, se bild nedan.

Och sedan väntar vi på World Energy Outlook från IEA senare i höst. Årets publikation lär fokusera på effektivare energianvändning. Det blir spännande - Upplysningstiden är nära!!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv