“Bör skall vara skall….

....sÃ¥vida ej annat framgÃ¥r av texten.” Detta pÃ¥stods av den legendariske överinspektören Georg Ljung vid elinspektionen i nedre Norrland pÃ¥ en frÃ¥ga om hur elföreskrifterna skall tolkas.

Denna tolkning känns relevant ocksÃ¥ när man läser Anders Wijkmans inlägg som fÃ¥tt rubriken “Europa bör lÃ¥ta bli skiffergasen”.

Vi har vetat länge att energisäkerhet och ryska ambitioner inte går ihop. Vi har vetat länge att det finns en stor potential för lönsam effektivisering särskilt i Östeuropa. Vi vet att det finns en enastående potential för förnybar energi inte minst i Östeuropa. Vi vet att import av amerikansk gas i flytande form (LNG) inte är ekonomiskt överkomligt och dessutom tar tid att få till stånd. Nödvändiga anläggningar saknas vilket ENDS visat i bedömningar. Vi vet att skiffergas är både miljöskadligt, osäkert och tar tid att bygga ut.

Behövs flera ledtrådar för att lösa problemet?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv