Gamla presidenter går att återanvända

Det är märkligt att så många gamla presidenter startat miljöinitiativ och med klar inriktning på energi och klimat. Bill Clinton har sitt Global Initiaitve som inom någon månad arrangerar en konferens där energi är ett av fyra huvudteman. Michail Gorbatjov har sitt Green Cross International i vilket han propagerar starkt för solenergi (i opposition till kärnkraft) men också gör tydliga kopplingar till säkerhetspolitik (inkl. terrorism). Al Gore, som siktar på att bli president vid ett tillfälle när alla röster räknas, har som bekant sin satsning med boken och filmen “An inconvenient truth”.

 

 

Sedan kan man fråga sig om den form de valt med egna organisationer är den bästa eller om man fått mera nytta för insatsen om de knutit an till existerande rörelser som WWF, Greenpeace, Jordens vänner, etc.? Green Cross har t.ex. nationella underavdelningar och det även i Sverige, men de tycks vara förfärligt anonyma. Eller är det så att de initiativ som personer på så hög nivå startar också riktar sig till de “högre” samhällsskikten och därför inte syns bland vanligt folk? I så fall är det synd för en hel del av det som förmäls från Gorbatjov vore intressant att få fram i ljuset. T.ex som motpol till det som framträdande media skriver om vedsamhället!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv