Bonus-Malus (fr.)

Eller feebates (en.) ,bonus-vite på svenska, är ett system som ofta förts fram i förslag till inkomstneutrala styrmedel men som vunnit föga terräng. Systemet har varit framgångsrikt för att omorientera bilmarknaden i Frankrike och miljöministern där vill utvidga systemet till ett tjugotal andra produkter. Under stort hysch-hysch för att folk inte skall springa benen av sig och köpa energislösarprodukter innan priset går upp.

Men Frankrike vore inte Frankrike om inte ett förslag genast debatterades livligt och finansministern inte finansminister om han inte var skeptisk.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv