Brifeing material för Fredrik inför rådsmötet

Fredrik - kolla senast på flyget till Bryssel!
Fredrik se upp med det här rådsmötet onsdagen den 22 maj. Det finns en del skumma saker i underlaget som de sänt ut och som handlar om energi. Du har säkert sett att de skriver att “Man kommer även att diskutera energifrågan i samband med EU:s insatser för att främja tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft.”

Det är ju viktigt men vi tror att de missat lite grann och att någon missförstått problemet (för det kan väl inte vara en fälla?). Mr B skriver i sitt följebrev att: “It also requires a more coordinated approach between Member States on the positive rise of renewables, and a balanced, Union-wide approach on using the potential of unconventional hydrocarbons.” Det om förnybar energi är ju rätt men skiffergasen måste han fått om bakfoten! OCH HAN HAR JU GLÖMT EFFEKTIVISERINGEN!!!!!

Problemet när det gäller konkurrenskraften är ju kostnaderna och inte priset. När företagen minskar sin energianvändning (genom lönsam effektivisering) minskar ju kostnaderna. Det är snabbt och enkelt Det ger nya jobb. Det minskar beroendet och därmed företagens sårbarhet. Istället försöker Mr B dra en lans för ökad användning av fossilenergi i den ogrundade förhoppningen att det skulle bli billigare. Han har låst sig i synen på amerikanska erfarenheter men de är inte relevanta i Europa!

MARGINALANTECKNING: Kolla med Anna-Karin. Hon kan (nog) detta. Eller Lena (hon vet säkert). Anders är mera osäkert och regerar nog mera på reflex.

Försök få dem inriktade på effektivisering. Om de vill utreda skiffergasen (Det är nog svårt att få Polen på andra tankar på kort sikt) så låt dem. Men om Du kan få in formuleringen “Let Energy Efficiency be the European response to shale gas.” så vore det bra. Danskarna ställer nog upp om Du behöver stöd.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv