Budgeten, jobben, klimatet - Vad är viktigast?

Är det en fråga om prioritering, omdöme eller timing? Vi bevittnar alla den politiska debatten och kan notera att man gör olika bedömningar i olika länder. Hur olika de är kan nu ses tydligare i en studie från HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) som också kallar sig själv “The worlds local bank”, se bild 1 nedan.

Fördelningen visar att effektiviserings (främst i byggnader) rankas högst, se bild 2 nedan. Sverige bokförs i studien för forskningssatsningen på fordonsindustrin men det är också allt. Europa visar jämföelsevis dålig ställning i studien, men det behöver inte betyda att slutresultatet är dåligt eftersom det också är en fråga om vart pengarna går och hur mycket nytta de gör i termer av sysselsättning och industriutveckling. I det avseendet gör utredarna bedömningen att USA ligger bäst till genom den kombinerande satsningen på effektivisering i byggnader och på förnybar energi. Kinas satsningar på infrastruktur anses inte ha samma möjligheter.

image

Bild 1; Källa: The Economist
—————————————————-
image

Bild 2; Källa HSBC

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv