Burmas olyckor hopar sig

Inte nog med att Burma lider under ett styre som saknar all insikt om vad situationen kräver. Det förefaller också som om deras (och i någon mån även våra) tidigare gärningar gjort dagens situation värre. Mangroveskogarna som skulle ha kunna dämpa effekten av både cyklon och översvämning har skövlats och kan inte längre ta upp en del av de krafter som stormen medfört.

En del av förstöringen av mangroveskograna kan skyllas på räkodling och det är de jätteräkor som vi själva ställer på bordet vid festliga tillfällen som kommer därifrån.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv