Byggnadsindustrin överskattar kostnaderna och underskattar möjligheterna.

söger WBCSD (World Business Council for a Sustainable Development) i en första rapport om energieffektivitet i byggnader. Branschen är komplex och fragmenterad (se bild) och skulle behöva vad WBCSD kallar en mera “holistic approach” och illustrerar detta med beroenden och återkopplingar på ett sätt som påminner om IEAs “Creating Markets for Energy Technologies”.

I WBCSDs vision behöver vi a) Använda mindre; b) Göra mer energi (lokalt); c) Dela på överskottsenergin (genom intelligenta nät). Ett lätt och intressant mantra för framtiden, men redan dagens teknik kan minska energianvändningen med 35% och uppvärmningskostnaderna med 80% säger de.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv