Byggnadsindustrin under luppen (eller brännglaset?)

WBCSD (World Business Council for a Sustainable Development) lanserar en ny rapport om hur byggnadsindustrin skall förändras för att bidra till en uthållig utveckling. De har i en förstudie levererat besk kritik mot just den här branschens sätt att fungera och kommer nu med förslag till förbättringar. De är inte mindre beska nu och menar att byggnadsindustrin som den fungerar “går i sömnen” när den istället borde transformeras, se bild.

Receptet för transformationen ser ut så här i sin korta form:

?      Skärp byggnadsnormerna och märkningssystemet för ökad transparens (och förståelse)
?      Belöna investeringar i energieffektiv teknik
?      Uppmuntra integrerade lösningar så att slutanvändningen av energi tas med i konstruktionen
?      Utveckla avancerad teknik som möjliggör energisparande
?      Utveckla yrkeskunnandet för effektivisering
?      Mobilisera för energimedvetenhet

Man skulle kunna tro att de läst Energirådgivarnas yttrande över effektiviseringsutredningen! grin

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv