Columbi ägg satt på plats - i Danmark!

Danmark yvs över sina energieffektiviseringsåtgärder vilket märktes tydligt när man häromdagen presenterade DTUs årsrapport 2012 där det finns ett antal presentationer värda att begrunda och att ta inspiration utav. Så här skriver man i en sammanfattning:

Energieffektivisering er columbusægget for ny grøn økonomisk vækst, klimahensyn og en verden uden fossile brændsler. Øget energieffektivitet kan nemlig reducere den globale CO2-udledning markant i de kommende årtier, mens vi venter på fremtidens fossilfrie energisystem. Oven i købet kan der høstes store gevinster for små investeringer, fordi øget energieffektivitet sparer investeringer i ny energiinfrastruktur, nedskærer udgifterne til brændstof og øger konkurrenceevnen.

Dansk Industri medverkade vid presentationen och underströk att det är effektiviseringen som är den framtidsbransch där industrin kan utvecklas och bli en viktig exportnäring. Med de tuffa formuleringar man har i sin målsättning så drivs också kreativiteten framåt. Alla presentatörer var inte lika övertygade om möjligheterna men däremot helt eniga om att t.ex. utmaningen 100% förnybart (i alla sektorer) till 2050 var nyttigt för att kunna tänka nytt.

Danmark vågade för några decennier sedan satsa på vindkraft. Trots att broderfolket häcklade dem för deras fåniga små vindmöllor. Det visade sig vara en, inte minst industriellt, klok satsning. När man som svensk lyssnat ett tag på DTUs presentationer börjar den kusliga känslan att infinna sig att historien kommer att upprepa sig.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv