Solceller konkurrenskraftiga även i England

Ernst&Young har gjort en studie över möjligheterna för solceller att vara konkurrenskraftiga mot elmarknadspriserna (grid parity) i Storbritannien och visat att man snart når den magiska gränsen, 1 USD per Watt.

Både sol och vind bemöts ofta i debatten som opålitliga kraftkällor eftersom det fordras ljus eller blåst för att de skall fungera. De kallas intermittenta. Men i skenet av de senaste siffrorna om hur den svenska kärnkraften fungerar så måste de ändå anses vara stabila i jämförelse eftersom deras tillförsel åtminstone kan prognoseras.  smile

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv