Cykla och tugga tuggummi samtidigt

Brukar vara svårt sägs det. Men här har man fått ihop två bitar som oftast brukar behandlas var för sig, nämligen effektivisering och förnybar energi. Det är Greenpeace och EREC som låtit göra en studie över energimöjligheterna där de båda delarna kombineras.

För några år sedan skulle denna typ av framtidssyn nog bara bemötts som ett “alternativscenario”, men lägg den här bredvid det alster som Deutsche Bank släppte häromdagen och se likheterna. Och se hur de kompletterar varandra! Båda är tekniska till sitt innehåll, den ena avseende teknik och styrmedel och den andra avseende finansinstrument och riskbedömningar! Någonting har hänt!!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv