Dags att storsatsa på biobränslen i transporterna

Det är slutsatsen av en artikel i McKinsey Quarterly. Författarna har gjort sina bedömningar med hänsyn till tillgången på odlingsbar mark, på teknikutveckling (till andra generations cellulosabaserad produktion) och med prioritering för matproduktion. Ändå kommer de till slutsatsen att 50% av fordonsbränslet kan ersättas med biobränsle och vara kostnadseffektivt vid ett oljepris på 70 $ per fat.

Det verkar inte som om de gjort övervägandet att metanol på sikt är en ännu bättre lösning och i så fall verkar deras slutsats snarast vara försiktig.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv