Effektivisering jorden runt

Visas i en ny publikation från IEA (gratis) där ett stort antal indikatorer på energiläget presenteras. Sparpotentialen i industrin är i intervallet 18-26% och ännu mera i effektiviserad elproduktion.

Materialet innehåller både tankeväckande och innovativa beräkningar som visar att t.ex. OECD Europa är det enda område i världen där koldioxidintesiteten minskat (figur 1). Många av redovisningarna innebär att man letar efter de misnat beståndsdelarna i förändringarna t.ex. som man ser hur produktivitetsökningen i svensk och finsk industri i hög grad drivits av effektiviseringen (figur 2).

image
FIGUR 1

image
FIGUR 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv