Dags för EPPI

I sin nya marknadsrapport för energieffektvisering lanserar IEA ett nytt instrument kalla EPPI (Efficiency Policy Progress Index). Avsikten är att mäta både omfattning och genomslag i de policy-åtgärder som länderna/regionerna tillämoar. De ger ett exempel (box 3.3):

Weight the energy use by end use, sector or country, depending on the desired scope. For example, the EU refrigerator MEPS requires a minimum energy efficiency index of 95 in 2005 and 42 in 2015, an improvement of 56%. The European Union has had refrigerator MEPS since 1999, so almost 100% of the refrigerator stock is covered. Hence, all EU refrigerator energy use is included, leading to an EPPI of 56%*100% = 56%. Weighted for a specific EU country, refrigerators in Germany use around 34 PJ, which is 1.1% of German TFC covered by mandatory standards. This adds 1.1%*56% = 0.6% to the German EPPI.

Hur det ser ut i olika sektorer och för olika sorters användning syns i bild 1 nedan och i hur hög grad det finns tvingande krav syns i bild 2. Man ser tydligt att motorer är ett eftersatt område och att det motiverar den fokusering som man aviserat till IEA WEO 2016.

IEA gör också bedömningen att goda åtgärder (policies) behövs så att man kan skörda frukterna av en effektivare energianvändning och att:

Strong Government policies are essential to deliver the energy efficiency improvements the world requires.

PS I år ger de också en översikt över innehållet i rapporten i en så kallad snapshot.

image
BILD 1
——————————————
image
BILD 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv