Dåligt uppförande (satt i system)

Richard Thalers bok “Misbehaving” handlar, trots sin titel, inte om dÃ¥ligt uppförande utan om konstruktivt ifrÃ¥gasättande. Undertiteln, “The making of Behavioural Economics”, är uttömmande eftersom det är en nära nog komplett redogörelse för hur ämnesomrÃ¥det utvecklats frÃ¥n att vara ett kätterskt undrande av traditionella ekonomiska “sanningar” när de visat sig vara felaktiga. Även om “sanningarna” accepterats av nästan alla ekonomer av facket.

Boken borde rimligen ingÃ¥ i alla kurser i ekonomi och framför allt borde flera av vÃ¥ra myndigheter avsätta tid för sin personal att bÃ¥de läsa, diskutera och fundera över hur de kan applicera det “dÃ¥liga uppförandet” i sin gärning. Boken har recenserats pÃ¥ Ekonomistas hemsida, men slutsatsen där att “De flesta nationalekonomer tycks numer ha accepterat att människor är människor och därför inte alltid beter sig som de rationella egenintresserade aktörer som mÃ¥nga av vÃ¥ra modeller bygger pÃ¥”, är väl inte alldeles uppenbar för oss som konfronteras med det som sägs av till exempel Konjunkturinstitutet och Energimyndigheten.

Det kan tilläggas att boken är genuint underhÃ¥llande och man skrattar högt mÃ¥nga gÃ¥nger. Dess genomgÃ¥ng med flera anekdoter frÃ¥n olika akademiska bataljer gör att man till sist känner att man är personligt bekant med till exempel “Danny” Kahneman och “Gene” Fama för att bara nämna nÃ¥gra av Nobelpristagarna. Förhoppningsvis kommer “Dick” Thaler att tillhöra dem, kanske redan i Ã¥r?

Till de underhÃ¥llande historierna hör hur han ocksÃ¥ visar pÃ¥ allas vÃ¥ra svÃ¥righeter att uppfatta rationella budskap och att talet 137 kan vara till stor hjälp! I liftarens guide till Galaxen var det talet 42 men 137 funkar bättre!  grin

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv