Danmark och Europas energi

Den Danska regeringen har sänt sitt svar på frågan om hur Europas framtida energipolitik bör utformas och effektivisering står överst på agendan. Man föreslår bl.a. ett heleuropeiskt system där bl.a vita certifikat ingår tillsammans med gröna och inom ramen för bindande åtaganden. Det kan kanske vara ett sätt att förebygga sådan “certifikatskollaps” som Nordic Energy Perspectives befarar?

Man vill också skärpa målsättningarna över lag och föreslår 1,15 % effektivisering årligen till år 2017 i stället för det som nu gäller 1%.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv