Dansk vardag - Svensk utredning

Den Danska statsförvaltningen har sänkt sin elanvändning med 10 % på 2 år. Med bibehållen nytta för användarna, eller som de säger själva “det man inte behöver det saknar man inte”. Varje departement har en energiansvarig som har till uppgift att se till att man effektiviserar. Nu vill man gå ett steg längre och utveckla metoden. Den blir burdus men enkel - i finansplanen för de olika departementen bantar man energibudgeten på förhand och sedan är det bara att se till att det går ihop!

Och i Sverige? Förra regeringen föreslog en arbetsgrupp och den nuvarande har tillsatt en utredning. Vi vet ju inte (med säkerhet) att sparsamhet lönar sig!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv