De vita certifikaten ett steg närmare

EU förbereder ett nytt effektiviseringsdirektiv som slår samman det gamla tjänstedirektivet och kraftvärmedirektivet. I detta ingår “energy service obligations for energy suppliers” d.v.s. hörnstenen i de vita certifikaten. Enligt utkastet skall dessa certifikat (obligations) innebära en energiminskning med 1,5% per år.

Utkastet förutskickar också krav på större industrikunder och på planeriung för att tillvarata möjligheter till kraftvärmeproduktion. Det skall bli spännande att se vad Energimyndigheten skall hitta på för ursäkt den här gången!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv