Den felande länken

Det börjar kännas tjatigt men det kan inte hjälpas. ALLA beslutsfattare bekänner sig till energieffektvisering. Som den F-Ö-R-S-T-A och viktigaste åtgärden. Alla upprepar att vi behöver satsa på effektvisering i byggnader. Alla kan (med variationer) upprepa att merparten av energin används i byggnadsbeståndet och anger som regel en siffra i trakterna av 50%.

Och sedan tar det stopp! När de skall nämna någon åtgärd så brukar det handla om energitillförsel (som de menar skall vara förnybar). Och sedan om byggnader (som de tycker skall vara lågenergi) och talar oftast om nya byggnader. YTTERST få talar om åtgärder i befintliga byggnader. Där det stora problemet sitter. Och visst - det är svårt av många olika skäl. EU försökte en gång tala om “snabb och djup” renovering men det preciserades sällan vad det skulle innebära och många av medlemsländerna gjorde vad de kunde för att sopa den tankegången under mattan.

Rod Jansen skriver att vi behöver en renoveringsstrategi. Så sant! Vi behöver sätta ord på begreppet “Efficiency First”. Både som handlingsplan och som specifika åtgärder och som ansvarsfördelning. Annars blir vi som en viss president i ett visst stort land - slagordsmaskiner! Som till sist måste erkänna att vi inte visste (=brydde oss om) att det kunde vara så svårt att göra det vi pratade om.

En liten inledning följer:
————————————
Ännu effektivare energianvändning med mera utvecklade energitjänster
Det finns en stor oexploaterad potential för energieffektivisering och, som om den kunde utnyttjas, skulle innebära ökad tillväxt, flera jobb med större spridning över landet, minskad ekonomisk sårbarhet, bättre miljö och nya industriella möjligheter. För att nå dithän måste flera aktörer engageras och nya allianser mellan företag som är verksamma inom, och nära, energisektorn skapas.

Energieffektivitet händer dock inte av sig själv och det finns heller inget gyllene styrmedel som löser alla problem. Det handlar snarare om ett mera målinriktat samarbete mellan tre typer av aktörer, Myndigheterna, ”Effektiviseringsindustrin” och Kunderna/Användarna. Nyckelordet för deras samverkan bör vara att åstadkomma en helhet av alla de många bitar som behövs för att få mesta möjliga (energi-)nytta för pengarna - ” Ännu effektivare energianvändning med mera utvecklade energitjänster”.

Energieffektivisering är lönsam i sig själv. Den behöver inga bidrag men väl stöd för att bli mera ändamålsenlig.

Det finns en naturlig fragmentering på marknaderna där varje aktör gör sitt så gott man kan och med goda syften, men denna fragmentering skymmer också helheten. Nytta kan skapas med mera energi, men också med mindre, eftersom nyttan fordrar inte bara energi utan även en installation vars komponenter kan vara mera eller mindre väl valda. I dagens marknad saknas i stor utsträckning den översikt som behövs för att delarna skall kunna sammanfogas på bästa sätt.

För att mobilisera delarna måste vi ifrågasätta en del av det tankegods som styr dagens åtgärder. Det handlar om att:
• Vi måste bli bättre på att förstå hur kunderna tänker. Effektivisering är inte svårt men det är komplicerat. Det är så många åtgärder som skall sättas samman till en fungerande anläggning och åtgärderna måste genomföras under lång tid. Varje omställningstillfälle måste utnyttjas
• Vi måste sluta att prata enbart om hur lönsamt det är och istället också prata om andra fördelar som hör till (PLUS-värden) såsom, bekvämlighet, trygghet, produktivitet, offentliga utgifter och hälsa.
• Vi måste paketera tekniska lösningar från flera olika leverantörer till fungerande system som kompletteras succesivt över tiden och på ett sätt som ger kunden en trygg leverans. Affärsmodellerna måste bli bättre
• Vi måste få myndigheterna att samverka istället för att ensidigt tjata om hur viktigt priset är. I synnerhet när vi inte har något enhetligt energipris att förhålla oss till. Det behövs en nationell samordning med årligt rapportansvar till regering och riksdag.
• Vi måste arbeta med energisystemet och se till att det levererar nytta (ljus, kraft, värme) och inte kilowattimmar
• Vi måste få styrmedel som fungerar på kundens villkor. Ett exempel från England visar att lönsam vindsisolering inte blev av förrän man också erbjöd tjänsten att röja undan bråte på vinden!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv