Den globala effektiviseringsbranschen

..börjar fomera sig. Alliance to Save Energy, ASE, i USA har tagit initiativ till ett globalt forum att äga rum 11-14 November 2007 i Washington DC. På amerikanskt manr siktar man högt och har redan engagerat Bill Clinton som föredragshållare. Men man har för avsikt att engagera hela världen och vill att evenemanget skall arrangeras i en annan världsdel 2008. Europa och särskilt Tyskland ligger kanske bra till eftersom de har G8-ordförandeskapet 2007 och har signalerat en kraftigt höjd ambition för effektivisering? Holland kanske är intresserade eftersom de gjort ett utspel tillsammans med Tony Blair? För Sverige är väl inte att tänka på? Som uppspel inför sitt eget ordförandeskap i EU 2009!

Det viktigaste är emellertid att man börjar se “effektivisering” som en bransch. Precis som FSE gör!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv