Den osynliga sjukhusräkningen

Koleldningen orsakar 18000 för tidiga dödsfall årligen hävdas i en rapport från HEAL(Health and Environment Alliance), se också bild nedan. För Europa som helhet bedöms kostnaden vara 150-400 miljarder SEK årligen. En sjukhusräkning som ingen vill betala utan som snarare byggs upp av att vissa länder fortfarande ger bidrag till kolindustrin.

Ja - det finns lösningar. Effektivare användning och förnybar energi
Nej - det som börjar på K och slutar på kraft är ingen lösning. Man botar inte illa med ont värre

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv