Den som har flest prylar vid sin död har vunnit.

Ett talesätt som ibland används när man försöker karakterisera vårt materialistiska samhälle och tidevarv. Men “Att ifrågasätta tillväxten tycks dömt att vara förbehållet dårar, idealister och revolutionärer”, skriver professor Tim Jackson i en artikel i Expressen. Själv tillhör nog inte någondera av de kategorierna.

Tim Jackson förklarar i en kortare föreläsning att dagens system fungerar så att “vi använder pengar vi inte har på prylar som vi inte behöver för att skapa en intryck som inte håller på människor som vi inte bryr oss om”. Detta sagt som en kommentar till att hushållens sparande i Storbritannien blivit negativt.

Han har skrivit en spännande rapport för Sustainable Development Commission i Storbritannien kallad “Prosperity without growth? - The transition to a sustainable economy”. I den visar han att först frågan inte handlar om tillväxt eller inte utan om vilken tillväxt och vid vilken tidpunkt, t.ex. vid recessioner (se klipp nedan).

Så långt är nog alla hyfsat ense, men sedan går han vidare och skissar mera uthålliga modeller där även konsumtionsmönster och arbetstid spelar en roll. Men en slutsats är nog (tyvärr) att vi inte är riktigt mogna för dessa tänkesätt, eller….?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv